Økonomirådgivning

Typiske rådgivningstjenester er:

 • Årsregnskap / skattemeldinger / aksjonærregisteroppgaver
  • Vi gjennomfører årsoppgjør både for revisjonskunder og andre bedrifter. Det kan være selskaper som fører regnskapet internt og som ikke har kompetanse eller tid til å gjøre denne jobben selv. Ofte kan det også være lønnsomt å engasjere en revisor til å utføre denne oppgaven årlig i stedet for å investere i ett årsoppgjørssystem.
 • Egenkapitaltransaksjoner
  • Dette er disposisjoner som berører egenkapitalen hos et selskap, som blant annet:
   • Stiftelse av selskap
   • Omdannelse
   • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
   • Utbytte og konsernbidrag
   • Fusjon og fisjon
   • Kjøp av egne aksjer
   • Avvikling og sletting av virksomhet
 • Stiftelse av AS
  • Det er blitt enklere å stifte AS i Norge. Men det er fortsatt mye man må vite både før, under og etter selve stiftelsen. Vår kompetanse kan være nyttig for deg i denne fasen. Vi anbefaler at alle bedriftseiere har et forhold til selskapets regnskap og økonomi. Det er enklere å gjøre tiltak i forkant enn å «rydde opp» i etterkant.
 •  Fusjon/fisjon
  • Dette er omstruktureringsprosesser som ofte kan være komplekse og hvor det er behov for riktig kompetanse. Det er egne lover og regler for hvordan slike prosesser skal håndteres. Omorganisering av virksomheten kan være aktuelt i flere tilfeller, blant annet for å effektivisere driften eller for å tilrettelegge for salg eller generasjonsskifte.
 •  Verdivurdering
  • Det er flere grunner til at man trenger en verdivurdering av bedriften. Som oftest er det i forbindelse med at man skal selge/kjøp hele eller deler av en virksomhet, men det kan også være at man ønsker målinger av egen virksomhet av en eller annen årsak.
 • Styrerapportering
  • Det finnes egne lover og regler for hva og hvordan styret skal håndtere sine oppgaver. Styret har et ansvar som det skal ta på alvor. Vi kan bistå ditt styre med kunnskap på området.
 • Analysearbeid
  • Konkurrentanalyse
  • Budsjettering
  • Risikovurdering
  • m.m