Revisjon

Revisjon eller regnskapskontroll, er en uavhengig granskning og undersøkelse av økonomisk informasjon og forhold.
Hensikten med revisjon er å se om informasjonen som revideres er korrekt i forhold til et sett av kriterier. Revisjonen skal sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og andre interessenter er av god kvalitet. Utarbeidelsen, informasjonen og rutinene rundt regnskapet er gjenstand for revisjon.
Det er ikke bare årsregnskap som er gjenstand for revisjon, det kan også være andre behov for revisor. Mange virksomheter har behov for ulike revisorbekreftelser og attestasjoner gjennom året. Dette kan være omsetningsoppgaver, prosjektregnskap, offentlige tilskudd, SkatteFunn m.m