Julegaver til ansatte

«The most wonderful time of the year» nærmer seg med stormskritt og mange har begynt å tenke på julegaven til selskapets ansatte. Men så var det dette med skatten da. Hvor mye kan egentlig en ansatt få i julegave uten at den må havne på lønnsslippen som en skattepliktig inntekt?

I 2019 ble grensene for «skattefrie» gaver økt fra kr 1 000 til kr 2 000 pr ansatt pr år. Dette betyr at den ansatte kan, i teorien, motta julegave fra arbeidsgiver med en verdi på kr 2 000 uten at den ansatte får dette som skattepliktig inntekt, samtidig som selskapet får skattemessig fradrag for gaven.

Så var det dette med teori og praksis. Regelverket er lagt opp slik at dette gjelder for alle gaver som gis av arbeidsgiver og forretningsforbindelser i løpet av et inntektsår. Da må man med andre ord holde orden på hva man eventuelt har gitt i gave til de ansatte tidligere gjennom året, samt om det er noen ansatte som har mottatt gaver fra forretningsforbindelser.

Når den ansatte i tillegg kan motta oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt eller en (rimelig) vinflaske, så kompliserer dette grensedragningen for hva som skal inngå i grunnlaget for beregningen.

Kort oppsummert er reglene som følger:

  • Gavenes verdi i løpet av året må ikke overstige kr 2 000 pr ansatt pr år.
  • Gavene må være en naturalytelse, det vil si at den ikke kan være en ren pengegave, men for eksempel gavekort som ikke kan innløses i kontanter.
  • Gaven må være gitt etter en generell ordning i bedriften. Når det er snakk om julegaver betyr dette at alle ansatte må få julegave og at de må være omtrent like mye verdt.

Er dere innenfor grensene her, kan dere trygt gi julegave til de ansatte uten å risikere innberetning som lønn for den ansatte. Og skulle dere være så uheldige å bryte grensen, så er det kun det beløpet som overstiger kr 2 000 som skal innberettes som lønn.

Og til slutt en viktig presisering:
Selskapet har ikke fradrag for MVA på gaver til de ansatte, slik at gavenes verdi inkludert MVA ikke kan overstige beløpsgrensen.