Vi støtter SOS- barnebyer

Pergus AS er med som stolt sponsor for skolejoggen som gjennomføres på skoler over hele landet. Skolejoggen er en tradisjonsrik aktivitet der skoleelever over hele Norge jogger, løper eller går i solidaritet med verdens mest utsatte barn – barn som mangler omsorg, eller som står i fare for å miste omsorgen fra sine nærmeste. Pengene som samles inn går til SOS-barnebyers arbeid med å gi utsatte barn omsorg, beskyttelse og et trygt hjem. I år løpes det for alle barna som er hardt rammet av koronapandemiens enorme konsekvenser.

Dette mener vi også er en viktig sak.

Vi ønsker alle skoler lykke til med skolejoggen.