Tjenester

Vi tilbyr revisjonstjenester, økonomirådgivning og regnskapstjenester.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og trivelig prat dersom du har behov for:

 • Ny revisor for ditt selskap
 • CFO/Controller til et deltidsengasjement over en kortere eller lengre periode
 • Samtalepartner knyttet til f.eks:
  • skatte- og avgiftsspørsmål
  • omorganisering av din bedrift. Kanskje står du/dere ovenfor et generasjonsskifte og trenger en samtalepartner for å planlegge gjennomføringen
  • generelle regnskapsspørsmål
  • hvordan etablere gode interne rutiner for bedriftens økonomistyring, og hvordan følge opp disse løpende slik at du får best mulig oversikt over bedriftens økonomiske situasjon