Din revisor i Trondheim

Hva gjør en revisor og hvorfor?

Hva er revisjon? Hva gjør en revisor? Trenger jeg revisor? Hva betyr revisjonspliktig?

Det kan være omfattende å vite alt om det juridiske knyttet til revisjon. Derfor har vi forsøkt å forklare dette så enkelt som mulig.—> Pergus AS
hva gjor en revisor

Hva er revisjon?

Revisjon handler om å kvalitetssikre årsregnskapet (regnskapsrevisjon). Dette er nødvendig for å kunne oppdage eventuelle vesentlige feil i regnskapet. En rekke eksterne institusjoner, som f.eks. banker, myndigheter, investorer og leverandører, ser på revisjon som et kvalitetsstempel. Dette øker tilliten til at informasjonen om bedriftens økonomiske situasjon er korrekt.

Hva gjør en revisor?

En revisor gjennomgår årsregnskapet til virksomheten, for å sikre at regnskapet er uten vesentlige feil. En revisor sjekker blant annet at regnskapet følger lovverket, og god regnskapsskikk. God regnskapsskikk handler om at man følger normer for regnskapsføring, som igjen bidrar til at arbeidet er av god kvalitet. I tillegg bidrar revisors gjennomgang til at det rapporteres riktig til myndighetene og at riktig skatt blir beregnet.

VIKTIG:

Det stilles høye krav til uavhengighet. En revisor skal ikke ha noen form for tilknytning til bedriften, utover selve revisjonen. Dette betyr at en medeier, eller slektninger ikke kan utføre revisjon for et selskap.

Hva betyr revisjonspliktig?

Revisjonsplikt handler om at virksomheten er pliktig til å få en revisor til å kvalitetssikre regnskapet. Dersom du er revisjonspliktig, må en statsautorisert revisor, eller et godkjent revisjonsselskap kontrollere årsregnskapet til din bedrift.

FOR ENKELTPERSONSFORETAK

Enkeltpersonsforetak er normalt sett ikke revisjonspliktige. Likevel finnes det noen unntak. Enkeltpersonsforetak blir revisjonspliktig dersom de har omsatt for over fem millioner forrige regnskapsår, samt har bokført eiendeler for over 20 millioner og har antall ansatte som overskrider 20 årsverk.

FOR AKSJESELSKAP

Mindre aksjeselskap har ikke revisjonsplikt og kan velge å ikke ha revisor, så sant de oppfyller visse vilkår. Det kalles fravalg av revisjon om selskapet velger bort revisor. Dersom bedriften din oppfyller kravene nedenfor, har ikke selskapet plikt til å ha revisor:

·        Mindre enn 6 millioner i driftsinntekter

·        Mindre enn 23 millioner i balansesum

·        Antall ansatte er færre enn 10 årsverk

Enkelte bedrifter er revisjonspliktige helt fra oppstart og kan ikke velge vekk revisor. Eksempler på dette er revisjonsselskaper, regnskapsførerselskaper, finansselskaper og advokater.

Vi står klare til å hjelpe deg

Driver du egen bedrift og har spørsmål til revisjon, eller ønsker mer økonomisk rådgivning?
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Lurer du på noe?

Send oss en forespørsel